Ustawa z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie definiuje akt notarialny jako potwierdzenie wyrażania woli. Należy sporządzić go gdy wymagają tego określone przepisy prawa lub gdy pragnie tego dana strona. Wykonanie aktu prawnego chroni – zapewnia bezpieczeństwo i pewność określonych czynności prawnych.

Fot. Pixabay

Potrzebny notariusz. Kielce i inne miasta gwarantują wykonanie odpowiednich usług

Czynności notarialne są możliwe do wykonania jedynie u notariusza, który pełni funkcję osoby zaufania publicznego.

Akt notarialny sporządzony przez notariusza zgodnie z prawem zyskuje charakter dokumentu urzędowego. Notariusz redaguje akt wraz z określoną wolą stron. Dostosowuje formę i język, które są znacznie różne od tych powszechnie używanych, tak aby był odpowiedni do określonych koncepcji prawnych. Specyficzny język wynika z potrzeby wykluczenia wszelkich niejasności i dopracowania szczegółów. Po sporządzeniu akt jest odczytywany obu stronom – podczas czytania mogą one zgłaszać poprawki i zastrzeżenia, jeśli nie odzwierciedlają woli danej osoby.

Kiedy wymagane jest sporządzenie aktu notarialnego?

Właściwie każda umowa może mieć formę aktu notarialnego. Potrzebna jest wyłącznie wola stron i notariusz. Kielce i okolice mają wiele kancelarii notarialnych, w których możemy załatwić niezbędne sprawy. Sporządzając akt notarialnym mamy pewność, że w razie złamania umowy przez jedną ze stron, druga może dochodzić swoich praw przed sądem.

Niektóre czynności odgórnie wymagają formy aktu notarialnego. Są to przede wszystkim: umowy zakupu i sprzedaży nieruchomości, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, dział spadku, założenia spółki partnerskiej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością, umowa zbycia prawa własnościowego do lokalu.

Odpowiedzialność prawna

Akt notarialny jest wiążący – na wszystkich stronach ciąży obowiązek dokonania zadeklarowanych czynności. Jeśli któraś ze stron złamie postanowienia, druga ma podstawy prawne aby dobiegać się swoich praw drogą sądową. Jeśli notariusz popełni błędy i nie zachowa szczególnej staranności przy sporządzaniu aktu, odpowiada za straty i spodziewane korzyści osób poszkodowanych. Dlatego powinien zachować poprawność formy i zgodność woli, a sposób wykonania nie powinien budzić zastrzeżeń o autentyczności.

Kiedy należy sporządzić akt notarialny?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *